Achiziţie de utilaje pentru extinderea activităţii de producţie a GRAFOPRINT S.R.L.

„PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020”

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

„Achiziţie de utilaje pentru extinderea activităţii de producţie a GRAFOPRINT S.R.L.”

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Scurtă descriere a proiectului

GRAFOPRINT S.R.L. a derulat în perioada 14.03.2018 – 30.04.2021 proiectul „Achiziţie de utilaje pentru extinderea activităţii de producţie a GRAFOPRINT S.R.L.”, cod SMIS 113920, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.2.

Scopul / Obiectivul general

Scopul / Obiectivul general îl reprezintă creşterea capacităţii de producţie şi a competitivităţii economice a societăţii. Obiective specifice: achiziţionarea de echipamente de producţie complexe, înalt tehnologizate şi automatizate, certificarea procesului de management al culorii si de control al calităţii culorii, certificarea Sistemului de management de Mediu si certificarea Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale precum şi participarea la expoziţii internaţionale prin care s-a promovat proiectul şi societatea.

Rezultatele proiectului

Rezultatele proiectului: dotarea societăţii cu echipamente de producţie pentru extinderea capacităţii de producţie; produse şi servicii mai bune oferite clienţilor prin controlul riscurilor legate de procesul de management al culorii şi de control a calităţii culorii şi prin controlul riscurilor de mediu; condiţii mai bune de muncă oferite angajaţilor prin controlul riscurilor legate de sănătatea şi securitatea muncii. Proiectul are impact economic şi social asupra comunității locale atât din Satul Chişoda, Comuna Giroc, cât şi din Judeţul Timiş, prin crearea a 3 noi locuri de muncă, un loc fiind destinat unei persoane dintr-o categorie defavorizată.

Data semnării contractului de finanțare

Data semnării contractului de finanțare: 14.03.2018, iar Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare): 30.03.2017 – 30.04.2021.

Valoarea totală a Proiectului

Valoarea totală a Proiectului este 6.407.685,73 lei. Finanţarea nerambursabilă este în valoare de 1.907.456,89 lei, din care contribuţia din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.621.338,36 lei şi de la Bugetul Naţional este de 286.118,53 lei.

Informații suplimentare

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

DATE DE CONTACT

GRAFOPRINT S.R.L. - Sat Chişoda, Comuna Giroc, DN 59, Km 8+550, Bloc hala industrială, judeţul Timiş

Persoană de contact: IOAN SILVIU IOAN - Administrator

Tel. 0256 292 615, Fax. 0256 292 768, E-mail: grafoprint@grafoprint.ro